Skip to main content

Statybos techninė priežiūra

Statinio statybos techninę priežiūrą organizuoja užsakovas. Šios priežiūros tikslas – prižiūrėti ir kontroliuoti, kad statinys būtų statomas pagal patvirtintą projektą, būtų laikomasi rangos sutarčių, įstatymų, teisės aktų, statinio saugos ir paskirties reikalavimų bei kitų normatyvinių dokumentų. Tokiems darbams atlikti dažniausiai užsakovas samdo patyrusį atestuotą priežiūros vadovą.

AR JUMS REIKALINGAS STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS VADOVAS?

Kvalifikuota statinio statybos techninė priežiūra privaloma nepriklausomai nuo finansavimo šaltinių bei statinio nuosavybės formų. Privalomasis statybos techninės priežiūros reikalavimas netaikomas tik I grupės nesudėtingiems statiniams arba atliekant statinio paprastąjį remontą. Todėl, jeigu esate statytojas arba užsakovas, kuris turi įgyvendinti bet kokį didesnės apimties statybos projektą, jums privaloma tvarka bus reikalingas atestuotas techninės priežiūros vadovas.

JŪSŲ STATYBOS PROJEKTO VYKDYMU PASIRŪPINS ATESTUOTAS SPECIALISTAS

Statinio statybos techninę priežiūrą vykdyti turi teisę Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka atestuotas specialistas. Toks žmogus disponuoja būtinomis žiniomis, patirtimi ir kompetencijomis. Jis dažniausiai jau turi statybos, architektūros ar kito techninio profilio aukštąjį išsilavinimą, atlieka priežiūros vadovo funkcijas, koordinuoja veiksmus ir atsako už kokybę.

KOKIĄ NAUDĄ JUMS SUTEIKS STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS VADOVAS?

Suplanuota priežiūra

Statybos techninės priežiūros vadovas parengia priežiūros planą, todėl visada aišku, kada ir kaip bus atliekama priežiūra statybos metu, kada vykdomi įvairūs patikrinimai.

Dokumentų kontrolė

Vadovas kontroliuoja visus projektinius dokumentus, technines specifikacijas, reglamentus, todėl reikalinga statybos dokumentacija nuolat atnaujinama ir prieinama projekto dalyviams.

Techninės priežiūros stebėjimas

Vadovas stebi ir kontroliuoja statybos darbus, atlieka reguliarias apžiūras ir patikrinimus, todėl visu statybos proceso metu užtikrinama efektyvi darbų eiga bei kokybė.

Statinio kokybės kontrolė

Vadovas atlieka visų statybos darbų kokybės kontrolę, todėl statinys bus pastatytas tinkamai, naudojamos kokybiškos medžiagos ir bus įgyvendinti kokybės standartai.

Komunikacija ir bendradarbiavimas

Vadovas bendrauja su užsakovu, rangovais, inspektoriais ir visais projekto įgyvendinimo dalyviais, todėl operatyviai dalinamasi informacija visais techniniais statybos aspektais.

KOKIUS DARBUS JUMS ATLIKS STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS VADOVAS?

Statybos techninės priežiūros vadovas tikrina, kad visi statybos darbai būtų atliekami pagal statinio projektą. Kontroliuoja naudojamų medžiagų bei įrenginių kokybę, neleidžia vykdyti nedokumentuotų, projekto ar statinio saugos reikalavimų neatitinkančių darbų. Tikrina atliktų statybos darbų kokybę ir informuoja užsakovą apie rezultatus. Dalyvauja priimant paslėptus statybos darbus bei konstrukcijas, išbandant inžinerinius tinklus ir sistemas. Dirba su rangovais rengiant dokumentus statybos užbaigimui įteisinti, koordinuoja darbus.

IEŠKOTE PATIKIMO IR KOMPETENTINGO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS VADOVO?

Kreipkitės į mane, susitikime ir aptarkime mūsų būsimą bendradarbiavimą ir teikiamą naudą. Jums tarnaus mano ilgametė patirtis statybos srityje ir didelės apimties projektų valdyme. Esu atestuotas statybos techninės priežiūros vadovas. Dirbdami su manimi būsite užtikrinti, kad jūsų statybos procesas bus tinkamai kontroliuojamas, o statinys atitiks kokybės standartus.

Susisiekti
Close Menu

Susiekite su manimi

Darius Gabriūnas

Adresas: Konstitucijos pr. 15-188, Vilnius

Tel.: +370 699 57443

El. paštas:darius@orepco.com