Skip to main content

Santykiai tarp užsakovo (tai yra asmuo, organizacija ar institucija, kurie reikalauja statybos ar kitų darbų atlikimo) ir rangovo (statybos ar kitų darbų vykdytojas) yra esminiai bet kokio projekto sėkmei. Tačiau dažnai šie santykiai gali būti sudėtingi ir konfliktiški. Todėl užsakovo interesų atstovavimas yra svarbus procesas, kuris padeda užtikrinti, kad užsakovas gautų tai, ko jis tikisi iš rangovo ir kad projektas būtų sėkmingas.

Užsakovo Interesų Atstovo Vaidmuo

 • Užsakovo interesų atstovas yra asmuo ar organizacija, kurie veikia užsakovo vardu ir siekia užtikrinti, kad rangovas vykdytų projektą atitinkamai ir atitiktų užsakovo poreikius bei reikalavimus. Pagrindiniai užsakovo interesų atstovo vaidmenys apima:
 • Rangovo atranka: Padėti užsakovui atrasti tinkamą rangovą, atsižvelgiant į projektui keliamus reikalavimus, kokybės standartus, biudžetą ir kitus kriterijus.
 • Sutarčių derybos: Derybos su rangovu dėl sutarties sąlygų, kainų, darbų atlikimo terminų ir kitų svarbių punktų.
 • Projekto stebėjimas: Nuolatinis projektų stebėjimas ir kontrolė, kad būtų užtikrinta, jog rangovas laikosi sutartyje numatytų sąlygų ir standartų.
 • Konfliktų sprendimas: Sprendžia konfliktus ir ginčus tarp užsakovo ir rangovo, siekiant išlaikyti pozityvų bendradarbiavimą ir užtikrinti projektų tęstinumą.
 • Kokybės kontrolė: Užtikrina, kad visi darbai atitinka nustatytus kokybės standartus ir reikalavimus.

Užsakovo Interesų Atstovo Svarba

Užsakovo interesų atstovas yra svarbus projektų sėkmės veiksnys dėl kelių priežasčių:

 • Specialistinės žinios: Užsakovo interesų atstovas turi žinių apie statybą, projektų valdymą ir sutarčių teisę, kurios padeda užsakovui užtikrinti teisingus sprendimus ir efektyvų projektų vykdymą.
 • Objektyvumas: Jis gali būti nepriklausomas nuo projektinės komandos ir rangovo, kas padeda užtikrinti objektyvų vertinimą ir sprendimų priėmimą.
 • Rizikos valdymas: Užsakovo interesų atstovas padeda identifikuoti ir valdyti projektui kylančias rizikas, todėl sumažinama galimybė nenumatytai situacijai projektų eigą.
 • Efektyvumas: Jo vaidmuo leidžia užsakovui koncentruotis į savo pagrindines veiklas ir siekti savo verslo tikslų, tuo tarpu užtikrinant, kad projektai vykdomi tinkamai.
 • Konfliktų prevencija: Užsakovo interesų atstovas gali veikti konfliktų prevencijos priemonės, kad būtų išvengta ilgalaikių ir brangių ginčų.

Apibendrinimas

Užsakovo interesų atstovas yra esminis veiksnys užtikrinant, kad statybos projektai ir kiti darbai vykdomi sėkmingai ir atitinka užsakovo lūkesčius bei reikalavimus. Jo vaidmuo apima rangovo atranką, sutarčių derybas, projektų stebėjimą, konfliktų sprendimą ir kokybės kontrolę. Tai svarbus elementas projektų sėkmėje ir ilgalaikiame bendradarbiavime tarp užsakovo ir rangovo.

Close Menu

Susiekite su manimi

Darius Gabriūnas

Adresas: Konstitucijos pr. 15-188, Vilnius

Tel.: +370 699 57443

El. paštas:darius@orepco.com